Flag_ru Flag_en Flag_lv

Mēs veicam visa veida mērniecības un ģeodēzijas darbu.

 

TOPOGRĀFISKIE DARBI

 • Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana mērogos: 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000
 • Apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana ar komunikāciju „turētājiem” un būvvaldi
 • 2D un 3D topogrāfisko plānu izgatavošana

 

ROBEŽU KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA

 • Robežu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežu plānu izgatavošana (ar reģistrāciju zemesgrāmatā)
 • Apgrūtinājumu un situācijas plānu izgatavošana
 • Nomas robežplānu izgatavošana
 • Zemes gabalu robežu noteikšana dabā, robežpunktu nostiprināšana un robežu atjaunošana
 • Būvju uzmērīšana reģistrācijai zemesgrāmatā
 • Zemes transformācijas plānu izgatavošana un platību uzmērīšana

 

ĢEODĒZISKIE DARBI

 • visa veida inženierģeodēziskie darbi
 • būvasu nospraušana, aktu izgatavošana
 • inženierkomunikāciju nospraušana
 • ielu, ceļu un laukumu nospraušana un izpilddokumentācijas izgatavošana
 • ģeodēzisko atbalsta punktu /tīklu ierīkošana un uzmērīšana
 • datu bāzu izveidošana
 • visa veida nivelēšanas darbi
 • inženierkomunikāciju un ielu segumu izpilduzmērīšana
 • inženiertehnisko būvju deformāciju monitorings (kontrole)
 • 3-dimensionālā uzmērīšana
 • karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana

 

KARTOGĀFISKIE DARBI

 • kartogrāfiskās papīra formāta informācijas digitalizēšana
 • jaunu topogrāfisko karšu un plānu izveide un atjaunošana