Flag_ru Flag_en Flag_lv

Uzmanību!

SIA "VBE" atbalsta flamenko festivāla "Olē" norisi un kļūst par tā sadarbības partneri. 

https://www.facebook.com/events/978361088898506/

______________________

Valsts zemes dienests informē: "...personām, kuras iekļautas sarakstā zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem, zemes vienību robežu uzmērīšanas lietas reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk -NĪVKIS) būs bezmaksas pakalpojums, ja tiks ievēroti šādi nosacījumi:


1. ierosinātājs iesniegumā datu reģistrācijai / aktualizācijai NĪVKIS ir norādījis, ka uzmērītā zemes vienība ir iekļauta sarakstā zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem;
2. ierosinātājs ir pievienojis Valsts zemes dienestam adresētu iesniegumu ar lūgumu, pēc reģistrācijas izslēgt uzmērīto zemes vienību no saraksta zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem;
3. ierosinātājs atbilst sarakstā zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem norādītai personai;
4. zemes vienību robežu uzmērīšanas lieta atbilst normatīvo aktu prasībām.
No 2012.gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi likumos „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” un „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, kas nozīmē, ka turpmāk iesniegumus par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem jāiesniedz Valsts zemes dienestā."